0 0
Košík
Objednajte ešte za 99 Kč a máte dopravu cez zásielkovňu zadarmo.
Glara » Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Miloš Košátko, so sídlom Vrchlického 1722, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 72883057 (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Vrchlického 1722, 504 01 Nový Bydžov
email: kosatko@glara.cz
Správca nemenoval  poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

3.1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.1.3. oprávnený záujem správcu pre zasielanie obchodných oznámení dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004, v prípade, že došlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.1.4. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je

3.2.1 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

3.2.2. zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

 

4. Doba uchovávania údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje

4.1.1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

4.1.1.1. daňové účtovné doklady a záznamy  (po dobu 10 rokov -  podľa zákona č. 563/1991 Sb.)

 4.1.1.2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

4.1.2. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

5.  Príjemcovia osobných údajov

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

5.1.1. podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy: PPL s.r.o. IČ: 25194798, Česká pošta, s.p. IČ: 47114983, Zásilkovna s.r.o. IČ 28408306

5.1.2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu: Cliquo s.r.o. IČ 27287653

5.1.3. zaisťujúce marketingové služby: Google Ireland Limited (reg.č.: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads.  Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy. Seznam.cz, a.s. IČ 26168685. Inspigroup s.r.o IČ 24263532.

5.1.4. zaisťujúce  program Overené zákazníkmi: Heureka Shopping s.r.o. IČO: 023 87 727. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz s cieľom generovať a zasielať dotazníky spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči našej spoločnosti v postavení poskytovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a uskutočňuje sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne s cieľom vygenerovať a zaslať dotazník spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz poskytnuté e-mailové adresy uchováva, pokým je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo pokiaľ zákazník nevyjadrí voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, na čo je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

5.1.5. zaisťujúce účtovné a daňové služby

 

6. Vaše práva

6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

6.1.1. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

6.1.2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

6.1.3. právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

6.1.4. právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

6.1.5. právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

6.1.6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 1.1. týchto podmienok.

6.1.7. právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 

6.2. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku 6.1.1. a 6.1.5. je možné prostredníctvom dokumentu s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti.

 

7.  Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

8. Súbory cookies

8.1. Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo Vašom prehliadači.

8.2. Existuje niekoľko druhov cookies

Dočasné cookies - sú vo vašom zariadení uložené len počas relácie prehliadača a akonáhle prehliadač zavriete, vymažú sa.

Trvalé cookies - zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po zavretí prehliadača, a to po rôzne dlhú dobu; tieto cookies umožňujú rozpoznať vaše zariadenie

Cookies prvej strany - cookies, ktoré sú do vášho zariadenia ukladané našimi stránkami

Cookies tretích strán - cookies, ktoré sú do vášho zariadenia ukladané stránkami našich partnerov pre reklamy a analýzy.

8.3. Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou nastavenia Vášho internetového prehliadača úplne zakázať alebo povoliť používanie len niektorých súborov cookie.

8.4. Naše stránky používajú cookies na svoju činnosť. Pokiaľ budete pokračovať v prezeraní našich stránok a zároveň máte vo vašom prehliadači povolené ukladanie cookies, budeme to zároveň považovať za váš súhlas s používaním cookies.

 

9.  Záverečné ustanovenia

9.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

9.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.2.2019